Zasady zgłoszenia reklamacyjnego

Podczas produkcji nasz sprzęt przechodzi przez system kontroli jakości, testy przeprowadzane są dwu-krotnie pierwszy raz podczas procesu produkcyjnego, drugi raz przed wysyłką, taki system eliminuje wszelkie wady i pozwala kontrolować jakość każdego produktu. Gwarantujemy perfekcyjność wykonania oraz komfort długiego użytkowania.

Gwarancje na sprzęt udziela HatPol, na czas określony indywidualnie zgodnie z dowodem zakupu i kartą gwarancyjną, przeważnie jest to 24 miesiące od daty zakupu.

Ujawnione w okresie gwarancji wady, będą usunięte bezpłatnie przez serwis HatPol.

Przesyłkę przyjętego do reklamacji sprzętu w obie strony pokrywa firma HatPol.

Adres:

door-to-door

tel.:(18) 414-47-83
e-mail: serwis(małpa)hatpol.pl

HatPol – Serwis
ul. Tarnowska 105
33-300 Nowy Sącz

Przed wysłaniem reklamowanego urządzenia:

1.Pobierz kartę zgłoszeniową

2.Wydrukuj i wypełnij

3.Zapakuj razem z urządzeniem, dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną.

4.Wyślij pełne dane adresowe w raz z nr. tel na e-mail: serwis(małpa)hatpol.pl

5.Kurier odbierze od Państwa przesyłkę w ciągu 24h (tylko dni robocze).

Pobierz —>>> KARTĘ ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO

 


 

Czytaj warunki gwarancji:

1. Data od której zaczyna się okres gwarancyjny, jest datą wystawienia faktury bądź paragonu.
2. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z instalacją, montażem urządzenia bądź oprogramowania.
3. Reklamujący sprzęt należy zgłosić na e-mail: serwis(@)hatpol.pl z informacją po której godzinie kurier może odebrać przesyłkę. Firma HatPol wysyła kuriera po reklamowany sprzęt na własny koszt, pod warunkiem że koszt zakupionego produktu przekraczał 300zł netto.
4. Sprzęt zostanie przyjęty do serwisu tylko wtedy, gdy zostanie wypełniona karta zgłoszeniowa dostępna w dziale serwis, którą trzeba wydrukować i umieścić w opakowaniu wraz z dobrze wypełnioną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (faktura, paragon)
5. Jeżeli sprzęt będzie zapakowany w nieoryginalny karton, bądź źle zapakowany (brak odpowiedniego styropianu, tektury itp.) serwis HatPol nie odpowiada za uszkodzenia powstałe w wyniku złego opakowania (pęknięcia, rysy, otarcia itp.)
6. Serwis HatPol nie uwzględnia uszkodzeń mechanicznych powstałych w wyniku transportu z winy przewoźnika bądź przez użytkownika.
7. Dostarczony sprzęt musi posiadać nieuszkodzone plomby gwarancyjne i czytelne numery seryjne.
8. Reklamujący sprzęt musi być dostarczony do serwisu HatPol kompletny np. monitor, panel, zasilacz.
9. Montaż należy wykonywać zgodnie ze schematem i wskazówkami w instrukcji danego sprzętu oraz przez doświadczonego montera z odpowiednią; wiedzą i umiejętnościami.
10. Jeżeli reklamujący sprzęt dostarczony do serwisu okaże się sprawny, serwisant może obciążyć kosztami sprawdzania oraz przesyłki osobę bądź firmę reklamującą towar.
11. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku złego montażu lub niewłaściwej obsługi sprzętu.
12. Koszty odesłania naprawionego na gwarancji sprzętu ponosi firma HatPol.
13. Serwis HatPol nie ma obowiązku informować reklamującego o stanie naprawy sprzętu, klient może sam skontaktować się z serwisem, aby zasięgnąć owych informacji.
14. Naprawa gwarancyjna będzie trwać 19dni roboczych, jednak z przyczyn niezależnych od HatPol czas naprawy może zostać przedłużony maksymalnie do 3 miesięcy (w praktyce czas reklamacji średnio trwa 3dni robocze).
15. HatPol nie ponosi odpowiedzialności za serwis gwarancyjny, jeżeli wymagane naprawy nie będą mogły być wykonane z powodu restrykcji importowo-exportowych.
16. Serwis HatPol zastrzega sobie prawo do zmiany warunków gwarancyjnych w każdej chwili, które będą miały moc działania wstecz.
17. Prawa i obowiązki stron  regulują niniejsze warunki gwarancji z którymi klient winien się zapoznać i zatwierdzić własnoręcznym podpisem.